Mediacje i negocjacje

Mediacje i negocjacje, RODO

Ugodowe rozwiązywanie sporów w kontekście RODO – Zalecenia EROD

Mediacja i RODO, czy idą w parze?

Motyw 131 RODO odgrywa kluczową rolę w kontekście ugodowego rozwiązywania sporów. Zgodnie z tym motywem, polubowne rozwiązanie spraw jest postrzegane jako ważny instrument, który może być wykorzystywany przez organy nadzorcze w rozpatrywaniu spraw lokalnych. W szczególności, odnosi się to do sytuacji opisanych w artykule 56 ust. 2 RODO, które dotyczą przypadków, gdy organ nadzorczy główny i dotknięty organ nadzorczy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie, która dotyczy obu jurysdykcji.

Motyw 131 podkreśla, że rozporządzenie nie ogranicza wyraźnie możliwości ułatwienia rozwiązywania spraw lokalnych w sposób polubowny. Oznacza to, że organy nadzorcze mają pewną elastyczność w stosowaniu metod polubownego rozwiązywania sporów, aby osiągnąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron, zwłaszcza w przypadkach transgranicznych.

Mediacje i negocjacje, Prawo dla każdego

Jak zostać mediatorem?

Jak zostać mediatorem? Gdzie odbyć szkolenie z mediacji?

Mediacja jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów praktyki prawniczej. Mediator, będący neutralną stroną, pomaga osobom konfliktującym znaleźć wspólne rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Jeśli fascynują Cię ludzie, ich problemy, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, a dodatkowo cenisz sobie komunikację i negocjacje, to zawód mediatora może być dla Ciebie.

Mediacje i negocjacje, Prawo rodzinne

Alienacja rodzicielska: zrozumienie zjawiska, ocena i potencjalne konsekwencje

Alienacja rodzicielska to problem społeczny, z którym wielu z nas może nie być zaznajomionych. Jest to zjawisko, w którym jeden z rodziców, często po separacji lub rozwodzie, podejmuje działania mające na celu oddzielenie dziecka od drugiego rodzica. Takie działania mogą obejmować manipulację emocjonalną, krytykę drugiego rodzica, a nawet kłamstwa, mające na celu zniszczenie pozytywnego wizerunku drugiego rodzica w oczach dziecka.

Mediacje i negocjacje, Prawo rodzinne

Mediacje rówieśnicze

Mediacje rówieśnicze
Czym są mediacje rówieśnicze? Jak je wdrożyć w szkole? Jakie szkolenia są wymagane?

Mediacje rówieśnicze, znane również jako mediacje międzyuczniowskie lub mediacje par rówieśniczych, są procesem rozwiązywania konfliktów między uczniami za pośrednictwem innych uczniów. To jest forma alternatywnego rozwiązywania konfliktów, która angażuje uczniów jako mediatorów, aby pomogli innym uczniom znaleźć rozwiązanie problemu.

W mediacjach rówieśniczych mediatorzy, którzy są odpowiednio przeszkoleni, pomagają uczniom zidentyfikować i zrozumieć źródło konfliktu, komunikować się ze sobą w sposób konstruktywny i wspólnie pracować nad znalezieniem satysfakcjonującego rozwiązania. Mediatorzy nie decydują o wyniku konfliktu, ale służą jako neutralne strony, które pomagają uczniom porozumieć się i znaleźć wspólne rozwiązanie.