Mediacje i negocjacje, Prawo biznesu

Windykacja a mediacje

Przychodzi windykator do mediatora

Czy windykator może korzystać z pomocy mediatora?

 

Praca windykatora nie należy do łatwych. Przede wszystkim jest to praca z ludźmi
w konflikcie. Głównym zadaniem windykatora jest doprowadzenie do odzyskania należności swojego mocodawcy – wierzyciela. Wykonując zlecenie windykator korzysta z różnego rodzaju środków zmierzających przede wszystkim  do polubownego załatwienia sprawy. Niestety czarny PR jaki powstał wokół kancelarii windykacyjnych często jest zakłamany i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Praca windykatora opiera się na instrumentach prawnych oraz psychologicznych. To przede wszystkim różnego rodzaju pisma, telefony i rozmowy, wykonywane aby wywrzeć presję na dłużniku.

Profesjonalny windykator uświadamia sytuację stronom, stara się usprawnić komunikację na linii wierzyciel – dłużnik. Instytucja windykatora ma jednak istotną wadę, reprezentuje jedną ze stron sporu. To bardzo utrudnia mu wykonanie zadania, ponieważ ciężko mu wzbudzić zaufanie u dłużnika – to naturalna sprawa.

W tym momencie w procesie dochodzenia roszczeń może okazać się niezbędna mediacja przesądowa. To zadaniem indykatora jest zaproponowanie tego narzędzia obu stronom. Mediator, jako osoba kompletnie niezaangażowana po żadnej ze stron będzie skuteczniejszy w nawiązaniu odpowiedniej komunikacji. Bardzo często problemy
z płatnościami między przedsiębiorcami wynikają z konkretnych przyczyn i można je rozwiązać w drodze rozmowy, a następnie ugody. Zdarza się, że dłużnik nie płaci, nie dlatego, że nie ma środków, ale z przyczyn psychologicznych – wtedy rozmowa jest niezwykle ważna. W swojej praktyce zawodowej, jako prawnik i negocjator, niejednokrotnie byłem świadkiem, kiedy to rozmowa i wysłuchanie wzajemne stron owocowało szybkim porozumieniem i kompromisem.

 

Wynagrodzenie mediatora, a wynagrodzenie windykatora?

 

Należy w tym momencie uświadomić windykatorom, że w wypadku przeprowadzenia mediacji ich wynagrodzenie nie zmniejszy się, ponieważ wiąże ich umowa z wierzycielem, a jego interesuje przede wszystkim odzyskanie swoich pieniędzy. Kancelaria windykacyjna zyska także na wzmocnieniu pozytywnego wizerunku, jako skuteczna i szybka w działaniu – a to w dzisiejszych czasach bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej.

Na mediacji w sporach o wierzytelności zyska także sam dłużnik, ponieważ będzie miał szansę na przedstawienie swoich racji i bycie wysłuchanym przez drugą stronę. Ponadto mediacja jest procedurą dużo mniej stresującą niż proces.

 

Czy ugoda przed mediatorem jest egzekwowalna?

 

Odpowiedź jest prosta – tak! Oczywiście o ile ugoda zostanie przekazana do sądu
z wnioskiem o jej zatwierdzenie. W takim wypadku zostanie jej nadana klauzula wykonalności. Wierzyciel jest tu zabezpieczony, jak po normalnym procesie, tyle, że wszystko trwa szybciej i obędzie się bez zbędnych kosztów sądowych. Klauzula wykonalności pozwala wierzycielowi iść prosto do komornika, gdyby dłużnik nadal uchylał się od wykonania ugody.

Na zakończenie należy podkreślić raz jeszcze, że mediacje powinny być coraz szerzej wykorzystywane przez kancelarie windykacyjne, jak niedrogie a skuteczne i szybkie narzędzie.

 

Autor: dr Paweł Siejak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *