Prawo pracy

Prawo pracy

Skrócony okres wypowiedzenia

Skrócony okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia pełni istotną funkcję w stabilizacji stosunków pracy, chroniąc zarówno interesy pracownika, jak i pracodawcy. Stanowi on mechanizm zapewniający odpowiedni czas na dostosowanie się do zmiany sytuacji zawodowej, zarówno dla pracownika, który może szukać nowego zatrudnienia, jak i dla pracodawcy, który musi znaleźć zastępstwo.

Prawo pracy, RODO

Wykorzystywanie wizerunku pracownika do celów szkoleniowych

Wykorzystywanie wizerunku pracownika do celów szkoleniowych

W dobie rosnącej świadomości prawnej oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem zgodnego z prawem wykorzystania wizerunku pracowników oraz osób zewnętrznych w materiałach szkoleniowych. Zastosowanie w praktyce biznesowej wymaga zrozumienia i odpowiedniego zastosowania zarówno przepisów Kodeksu pracy, jak i RODO, a także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.