Prawo pracy

Wypadek w pracy zdalnej

Wypadek w pracy zdalnej

Wypadek w pracy zdalnej? Jakie masz uprawnienia? Czy jest to wypadek przy pracy? Co w takiej sytuacji z ubezpieczeniem? Jak właściwie poinformować pracodawcę? Jak wygląda odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy zdalnej?

Praca zdalna, to rodzaj pracy nieuregulowany (jeszcze!) w kodeksie, a jedynie w ustawie z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Art. 3 tejże ustawy nie normuje jednak spraw związanych z wypadkiem w pracy. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy z 1974 roku, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z 30 października 2002 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Wypadkiem przy pracy jest:

  • nagłe zdarzenie losowe,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Wypadek w czasie pracy w domu

 

Czy do wypadku przy pracy może dojść w domu? Oczywiście, że tak. O zaistnieniu tego zdarzenia nie stanowi miejsce wypadku, a okoliczności. Innymi słowy to, czy pracownik wykonywał czynności związane z pracą.

Niestety wcale nie jest takim prostym zadaniem dookreślenie, które czynności pracownika wykonującego pracę zdalną można uznać za wypadek przy pracy. Niewątpliwie będą to wszystkie czynności związane bezpośrednio z pracą. Łatwiej natomiast wskazać, co nie powinno być uznane za wypadek w pracy:

  • urazy przy przygotowywaniu posiłków,
  • wypadki poza miejscem zamieszkania niezwiązane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
  • wypadki poza miejscem przeznaczonym do pracy.

Trudność polega na tym, że w domu pracownik ma dość elastyczne podejście do organizacji czasu pracy, może zajmować się w tym czasie także dzieckiem, wyprowadzać psa, czy wyjść na zakupy.

Faktem jest, że ze wstępnych danych GUS za I kwartał 2020 roku wynika jasno, że liczba wypadków  w pracy spadła.

Natomiast pracownicy muszą pamiętać, że nawet pracując w formie zdalnej mają prawo do uznania wypadku za wypadek przy pracy, a co za tym idzie do dochodzenia konkretnych roszczeń w związku z wypadkiem. O swoich obowiązkach muszą także pamiętać pracodawcy – zwłaszcza o art. 234 § 2 Kp w związku z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 

Więcej o pracy zdalnej przeczytacie tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *