Prawo dla każdego

Odszkodowanie z tytułu OC sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie z tytułu OC sprawcy zdarzenia

Komu należy się odszkodowanie? Czy zadośćuczynienie należy się w każdym przypadku? Jak odzyskać odszkodowanie, kiedy sprawca zdarzenia uciekł?

Czy pasażer pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia ma prawo do odszkodowania? Czy podróżowanie w pojeździe sprawcy wyłącza prawo do skorzystania
z jego OC? Jak wygląda prawo pasażera do odszkodowania z polisy NNW? Czy uzyskanie odszkodowania z polisy NNW wyłącza prawo do ubiegania się z polisy OC sprawcy zdarzenia?

 

Czym jest polisa OC?

Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, jak sama nazwa wskazuje odpowiada za zabezpieczenie jej posiadacza na wypadek wyrządzenia przez niego szkód cywilnych, które to niosą za sobą obowiązek wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Polisy takie są najbardziej powszechne wśród posiadaczy pojazdów mechanicznych, jednakże występują one w obrocie dla osób fizycznych, a także w związku z pełnieniem funkcji lub wykonywaniem zawodu (OC dla prawników, lekarzy, etc.).

Powszechność posiadania OC przez posiadaczy pojazdów wynika z art. 4 pkt. 1 ustawy z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki przymusowi ustawowemu zarówno kierowcy, jak i pozostałe osoby uczestniczące w ruchu drogowym uzyskują pewność otrzymania odszkodowania od sprawcy na wypadek zdarzenia drogowego – wypadku lub kolizji. Posiadanie polisy OC jest w interesie potencjalnego sprawcy zdarzenia, bowiem, polisa taka uchroni go od bezpośrednich skutków odpowiedzialności cywilnej, tzn. odszkodowawczej. Natomiast ofiara zdarzenia zyskuje pewność wypłaty odszkodowania bez względu na sytuację finansową sprawcy. Dotyczy to szkód zarówno osobowych, jak i materialnych.

 

 Jechałem ze sprawcą zdarzenia, czy mogę liczyć na odszkodowanie?

 

W mojej praktyce zawodowej związanej z rynkiem odszkodowań wielokrotnie zdarzało się, że o odszkodowanie i zadośćuczynienie występowała osoba, która była pasażerem w pojeździe sprawcy zdarzenia. Nie ma bowiem żadnego znaczenia, czy osoba  poszkodowana w zdarzeniu znajdowała się w pojeździe sprawcy. Co więcej, nie ma też znaczenia stopień pokrewieństwa. Często spotykałem się z oporem ofiary przed wystąpieniem o odszkodowanie, jeżeli sprawcą był ojciec lub narzeczony. Nie wdając się w kwestie odpowiedzialności karnej, podkreślam, że w kwestiach odszkodowania nie ma to żadnego znaczenia, a pieniądze z polisy OC należą się ofierze wypadku lub kolizji, jeżeli doznała uszczerbku zdrowia lub zniszczenia mienia.

Regres, czyli kiedy sprawca zdarzenia będzie musiał jednak wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni?

 

Istnieje katalog sytuacji, gdy sprawca musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi zdarzenia drogowego. W takiej sytuacji bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe skorzysta
z instytucji regresu, to znaczy roszczenia zwrotnego. Działa ona w kilku przypadkach, gdy sprawca:

  • był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu
  • nie posiadał polisy OC

 

Jeżeli powyższe okoliczności nie zaistniały, to nie ma żadnych konsekwencji dla sprawcy  wypadku do skorzystania z prawa do odszkodowania dla pasażera.

 

Miałeś/aś wypadek – zawsze możesz skorzystać z pomocy specjalistów ds. odszkodowań.

Odzyskaj swoje odszkodowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *