Tag: RODO

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście umów: Kluczowe aspekty zgodności z RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście umów: Kluczowe aspekty zgodności z RODO

W dzisiejszym świecie cyfrowym, przetwarzanie danych osobowych jest codziennością, a zrozumienie prawnych podstaw takiego działania staje się kluczowe. W szczególności, gdy mowa o zawarciu i wykonywaniu umów, istotne jest, aby rozumieć, jakie przesłanki legalizują przetwarzanie danych osobowych. Omówmy, w jaki sposób art. 6 ust. 1 lit. b RODO reguluje tę kwestię.

RODO

Kontrola trzeźwości pracowników a regulamin pracy

Każdy pracodawca, ma obowiązek uwzględnić w swoim regulaminie pracy możliwość kontroli trzeźwości pracowników, o ile zdecyduje się na jej wprowadzenie. Informacja o takiej kontroli musi być przekazana pracownikom z wyprzedzeniem. Co do pracy zdalnej, jej zasady powinny być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, pracodawca może określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie