RODO

Kontrola trzeźwości pracowników a regulamin pracy

Kontrola trzeźwości pracowników a regulamin pracy

Każdy pracodawca, ma obowiązek uwzględnić w swoim regulaminie pracy możliwość kontroli trzeźwości pracowników, o ile zdecyduje się na jej wprowadzenie. Informacja o takiej kontroli musi być przekazana pracownikom z wyprzedzeniem. Co do pracy zdalnej, jej zasady powinny być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, pracodawca może określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie.

Art. 22(1c) § 10 Kodeksu Pracy stanowi, że wprowadzenie kontroli trzeźwości, w tym sposób jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli taka kontrola ma być wprowadzona, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników z wyprzedzeniem.

Zasady pracy zdalnej są określane na podstawie art. 67(20) § 1 – 67(20) § 5 k.p. Zgodnie z tymi przepisami, zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, pracodawca może określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. Jeżeli w miejscu pracy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca powinien skonsultować się z przedstawicielami pracowników.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej mają istotne znaczenie dla regulaminów pracy. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Kontrola Trzeźwości:

Artykuł 221c § 10 Kodeksu pracy umożliwia pracodawcom przeprowadzanie kontroli trzeźwości, ale wymaga to uwzględnienia w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Pracodawca musi również informować pracowników o wprowadzeniu takiej kontroli z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (art. 22(1c) § 11 k.p.). Dla nowozatrudnionych pracowników, informacja o kontroli trzeźwości musi być przekazana przed rozpoczęciem pracy (art. 22(1c) § 12 k.p.).

Praca Zdalna:

Przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały dodane do Kodeksu pracy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne formy pracy. Zgodnie z artykułami 67(20) § 1 – 67(20) § 5 k.p., zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone w porozumieniu między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, pracodawca może sam określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Jeżeli na danym miejscu pracy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca powinien skonsultować się z przedstawicielami pracowników.

Chociaż przepisy dotyczące pracy zdalnej są stosunkowo nowe, stanowią one istotne narzędzie dla pracodawców, umożliwiając im zapewnienie większej elastyczności dla swoich pracowników, a jednocześnie pozwalając na utrzymanie odpowiedniego poziomu kontroli i zarządzania.

Pracodawca, powinien znać te przepisy i odpowiednio je stosować. Przygotowanie regulaminu pracy, który uwzględnia obie te kwestie, może pomóc w zapewnieniu jasności i zrozumienia dla wszystkich pracowników w organizacji.

Potrzebujesz konsultacji ws. RODO?
Zadzwoń: 530919513

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *