Prawo biznesu

Na czym polega faktoring

Wiecie czym jest faktoring?

 

To usługa na rynku instrumentów finansowych, która pozawala zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Ciekawostką jest, że faktoring powstał już w średniowieczu, a stał się bardzo popularny w XVIII wieku w toku wymiany handlowej Anglików z koloniami.

Faktoring polega na tym, że instytucja finansowa, czyli faktor kupuje (z regresem bądź bez regresu do sprzedającego) wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta), których dotyczą umów gospodarczych (sprzedaży lub usług) z partnerami faktoranta (kupującym, dłużnikiem faktoringowym).

Wierzytelności te muszą być:

  • przyszłe,
  • krótkoterminowe,
  • niewymagalne,
  • płatne zwykle w terminie od 14 – 210 dni

W ten sposób zabezpieczony zostaje przedsiębiorca, który sprzedaje lub oferuje swoje usługi z odroczonym terminem płatności. Ten doskonały instrument finansowy jest jeszcze nadal bardzo mało znany w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *