Prawo biznesu

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa polega na zobowiązaniu się banku do dokonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji.

Instytucję tę reguluje art. 81 ust. 1 Prawa bankowego z 1997 roku.

 

Gwarancję bankową stosuje się przede wszystkim w zabezpieczeniu:

  • spłaty kredytu,
  • wykonania umowy,
  • zapłaty za zakupiony towar,

Gwarancja bankowa to instrument coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorców, ponieważ:

zwiększa wiarygodność zobowiązanego (np. wykonawcy)

poprawia sytuację wierzyciela (np. zleceniodawcy)

 

W razie nie wykonania umowy, beneficjent zgłasza się do banku o wypłatę sumy gwarancyjnej.

Umowa gwarancji bankowej musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

Gwarancja bankowa, to świetne narzędzie dla młodych przedsiębiorców i start-upów, wzmacnia ich wiarygodność i niweluje obawy do współpracy z nimi. Mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

 

Należy się liczyć z tym, że bank zbada wiarygodność finansową oraz może domagać się ustanowienia zabezpieczenia na majątku. Jednak nie jest to obligatoryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *