Prawo biznesu

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa polega na zobowiązaniu się banku do dokonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji.

Instytucję tę reguluje art. 81 ust. 1 Prawa bankowego z 1997 roku.

 

Gwarancję bankową stosuje się przede wszystkim w zabezpieczeniu:

  • spłaty kredytu,
  • wykonania umowy,
  • zapłaty za zakupiony towar,

Gwarancja bankowa to instrument coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorców, ponieważ:

zwiększa wiarygodność zobowiązanego (np. wykonawcy)

poprawia sytuację wierzyciela (np. zleceniodawcy)

 

W razie nie wykonania umowy, beneficjent zgłasza się do banku o wypłatę sumy gwarancyjnej.

Umowa gwarancji bankowej musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

Gwarancja bankowa, to świetne narzędzie dla młodych przedsiębiorców i start-upów, wzmacnia ich wiarygodność i niweluje obawy do współpracy z nimi. Mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

 

Należy się liczyć z tym, że bank zbada wiarygodność finansową oraz może domagać się ustanowienia zabezpieczenia na majątku. Jednak nie jest to obligatoryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *