Prawo biznesu

Compliance – fanaberia czy konieczność?

Czym jest compliance?

 

Pojęcie compliance oznacza dostosowanie, jednak nie jest to w pełni ścisła definicja i nie oddaje ducha tego ważnego słowa dla biznesu.

Compliance pojawiło się w polskim biznesie stosunkowo niedawno i jest to pojęcie nowe. Początkowo wdrożenie polityki compliance oznaczało zapewnienei zgodności działań organizacji z obowiązującym prawem. Jednak  z biegiem lat pojęcie to uległo poszerzeniu i znacząco wyszło poza wąskie ramy prawne. Obecnie wdrożenie sytemu compliance w organizacji wiąże się z zarządzaniem zgodnością działań z przepisami prawa zewnętrznego oraz prawa wewnętrznego (regulaminy, polityki, kodeksy dobrych praktyk), a także normami i zasadami etycznymi. Polityka compliance w organizacji to w rezultacie efektywne zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji. Zarządzanie w taki sposób by zminimalizować ryzyko utraty reputacji i zaufania.

Compliance, to taki radar, który ostrzega przed niebezpieczeństwami i pomaga skutecznie je unikać. Nie ma jednej standardowej polityki, każda organizacja musi wypracować własny system, który może kłaść nacisk na różne aspekty działalności, jak prawo, etyka, komunikacja, zaplecze logistyczne, etc.

Sprawne i efektywne wdrożenie complinace w organizacji ma za zadanie ograniczyć nadużycia i inne negatywne skutki nieodpowiednich działań.

Specjalistami z zakresu compliance są coraz częściej nie tylko prawnicy, ale także specjaliści z zakresu zarządzania i psychologii biznesu. Wynika to z faktu, że coraz większą wagę przedsiębiorstwa przykładają do budowania zaufania i wiarygodności niż do samych suchych przepisów prawa.  Warto podkreślić, że wielu prawników często nie bardzo rozumie to pojęcie lub odczytuje je bardzo wąsko, jako zgodność i kompatybilność jedynie dokumentacji przedsiębiorstwa z przepisami prawa, pomijając pozostałe równie ważne aspekty zgodności: etykę, sprawną komunikację, zarządzanie zasobami ludzkimi, itd.

Wbudowanie systemu compliance w kulturę pracy organizacji jest zadaniem, którego podstawę powinno stanowić rozpoznanie zagrożeń, błędów i szukanie rozwiązań służących zapobieganiu im.

Jednocześnie wdrożenie systemu compliance wpisuje się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, ale to już temat na oddzielny post.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *