mediator kielce
Prawo biznesu

Co to jest weksel?

Co to jest weksel?

Co powinniśmy wiedzieć o wekslach?

 

Weksel to papier wartościowy służący m.in. zabezpieczeniu wierzytelności. Wyróżniamy weksle:

  • proste
  • trasowane
  • in blanco

 

Generalnie cechą wspólną weksla jest, że osoba wskazana do zapłaty jest zobligowana do niej bez podania przyczyny. Z chwilą wystawienia i podpisania weksla powstaje bowiem zobowiązanie bezwarunkowe, nie potrzebna jest umowa, ani inna podstawa prawna do zapłaty. W razie sporu, wierzyciel – posiadacz weksla będzie żądał zapłaty, a dłużnik musi to żądanie spełnić.

Ponieważ nie obowiązują już formularze w tym zakresie, należy pamiętać, aby na dokumencie znajdowało się odpowiednie oznaczenie. Weksel, aby był skuteczny powinien być wypełniony i musi być podpisany przez dłużnika wekslowego.

Weksel in blanco, to szczególny rodzaj weksla. Charakteryzuje się tym, że nie jest on wypełniony, zawsze brakuje mu jakiegoś elementu – daty lub kwoty zapłaty. Na ten rodzaj zabezpieczenia należy szczególnie uważać w obrocie gospodarczym, ponieważ zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy nadużywają tego rodzaju zabezpieczeń. Do weksla in blanco powinna być dołączona deklaracja wekslowa, czyli dokument precyzujący okoliczności wypełnienia go. Weksel in blanco bez deklaracji jest nieważny.

Indos, to prawo do przeniesienia weksla na inną osobę. Szczególnie w wekslach in blanco dłużnicy wekslowi powinni żądać zapisu „bez indosu”, tzn. bez prawa przenoszenia weksla na inne podmioty.

Uważajcie zawsze, jeżeli prowadzicie biznes, jesteście młodzi i przy podpisywaniu umowy (na przykład przy współpracy z hurtowniami ktoś zażąda od Was weksla, to zastanówcie się dwa razy, skonsultujcie z prawnikiem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *