Mediacje i negocjacje, RODO

Ugodowe rozwiązywanie sporów w kontekście RODO – Zalecenia EROD

Mediacja i RODO, czy idą w parze?

Motyw 131 RODO odgrywa kluczową rolę w kontekście ugodowego rozwiązywania sporów. Zgodnie z tym motywem, polubowne rozwiązanie spraw jest postrzegane jako ważny instrument, który może być wykorzystywany przez organy nadzorcze w rozpatrywaniu spraw lokalnych. W szczególności, odnosi się to do sytuacji opisanych w artykule 56 ust. 2 RODO, które dotyczą przypadków, gdy organ nadzorczy główny i dotknięty organ nadzorczy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie, która dotyczy obu jurysdykcji.

Motyw 131 podkreśla, że rozporządzenie nie ogranicza wyraźnie możliwości ułatwienia rozwiązywania spraw lokalnych w sposób polubowny. Oznacza to, że organy nadzorcze mają pewną elastyczność w stosowaniu metod polubownego rozwiązywania sporów, aby osiągnąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron, zwłaszcza w przypadkach transgranicznych.