Prawo pracy

Skrócony okres wypowiedzenia

Skrócony okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia pełni istotną funkcję w stabilizacji stosunków pracy, chroniąc zarówno interesy pracownika, jak i pracodawcy. Stanowi on mechanizm zapewniający odpowiedni czas na dostosowanie się do zmiany sytuacji zawodowej, zarówno dla pracownika, który może szukać nowego zatrudnienia, jak i dla pracodawcy, który musi znaleźć zastępstwo.