Prawo biznesu

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa polega na zobowiązaniu się banku do dokonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji. Instytucję tę reguluje art. 81 ust. 1 Prawa bankowego z