RODO

System P1 – nowa era ochrony zdrowia w Polsce i kontrowersje wokół „Rejestru Ciąż”

System P1 – nowa era ochrony zdrowia w Polsce i kontrowersje wokół „Rejestru Ciąż”

W ostatnich latach polski system ochrony zdrowia doświadcza znaczących zmian, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji. Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie system P1, który ma na celu centralizację danych medycznych pacjentów. W ramach systemu P1, dane dotyczące wszelkich zdarzeń medycznych, w tym informacje o ciąży, będą obowiązkowo raportowane. Ten krok, mający usprawnić zarządzanie systemem opieki zdrowotnej, rodzi jednak poważne kontrowersje, szczególnie w aspekcie ochrony prywatności i autonomii pacjentów.