Windykacja – wzory dokumentów

Wzory dokumentów przydatne w procesie windykacji:

Oświadczenie o uznaniu roszczenia

MONIT

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wniosek o mediację w sprawie zapłaty

Wezwanie do wykupu weksla zabezpieczającego umowę o pożyczkę

Ugoda w sporze o zapłatę zawarta przed mediatorem